Nena Dautanac

040825442
Mednarodna krščanska skupnost - Ljubljana
Dolenjska

Moja podjetja

Šola odličnosti Nevenka Dautanac s.p.
Motivacijski nastopi in izobraževanje
Župančičeva 4
8330 Metlika
Slovenia
040 825 442
OBMOČJE DELOVANJA:
  • Cela Slovenija
OPIS PODJETJA

TEMELJNO POSLANSTVO  ŠOLE ODLIČNOSTI:
·       razvijanje  celostne posameznikove osebnosti in njegovih potencialov,
·       utrjevanje temeljnih vrednot ter visokih moralnih in etičnih načel.  

 NAMEN IZOBRAŽEVANJ:
·       spoznati delovanje človeške narave,
·       usvojiti veščine dela z ljudmi (vodenje, sodelovanje…),
·       spodbujanje uspešne  komunikacije in dobrih medsebojnih odnosov,
·       usmerjanje  v iskanje rešitev in ne v poveličevanje problemov,
·       prevzemanje osebne in družbene odgovornosti ter izpolnjevanje dolžnosti,
·       utrjevanje temeljnih vrednot ter visokih moralnih in etičnih načel,
·       gradnja enotnosti  in timskega dela v delovnem okolju in v družini,
·       pridobivanje zdrave samopodobe ter pozitivne naravnanosti,
·       obvladovanje in odpravljanje stresa, utrujenosti in neučinkovitosti,
·       reševanje konfliktov in nesporazumov, odpravljanje napak v komunikaciji,
·       razumevanje različnosti osebnostnih tipov  ter kako se z njimi sporazumevati.

GALERIJA PODJETJA: