Akademski slikar
Priimek in ime Dejavnost Območje delovanja Podrobnosti
Snoj Jošt
  • Slikar
  • Umetniško ustvarjanje
  • Samozaposlen v kulturi
  • Akademski slikar
  • Umetnost
  • Cela Slovenija
  • Izven Slovenije
več informacij